Aktuality

Deň rodiny

Pri príležitosti Dňa rodiny pripravil v nedeľu 17. 06. 2018 obecný úrad stretnutie s rodinami v našej obci. Na úvod prítomných privítal starosta obce svojím príhovorom. Nasledovalo vystúpenie detí z Materskej školy, ktoré vzorne pripravila riaditeľka MŠ Mgr. Ľubica Grecová. Po nich vystúpila miestna spevácka skupina Hrubovčan za dobrovodu harmonikára Dávida Kuľhu.

Starosta obce ďakuje všetkým, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili.

fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku