Dokumenty

Všeobecná záväzné nariadenia obce - 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
odt VZN 1/2018
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf správa o audite
pdf Správa o audite za rok 2016
Všeobecné záväzné nariadenia obce - 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf VZN 1/2017
pdf VZN 2/2017 - 1.časť
pdf VZN 2/2017 - 2.časť
pdf VZN 3/2017
Všeobecné záväzné nariadenia obce - 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf VZN o odpadoch - 1. časť
pdf VZN o odpadoch - 2. časť
pdf VZN o dani
pdf VZN o odpadoch - 3. časť
pdf VZN o dotáciach
Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
pdf Zápisnica z 15.12.2014
pdf Zápisnica z 29.12.2014
pdf Zápisnica z 30.03.2015
pdf Zápisnica z 12.06.2015
pdf Zápisnica z 10.09.2015
pdf Zápisnica z 9.12.2015
pdf Zápisnica z 18..3.2016
pdf zápisnica 17.6.2016
pdf zápisnica 16.9.2016
pdf zápisnica 9.12.2016
pdf zápisnica 9.3.2017
pdf zápisnica 11.5.2017
pdf zápisnica 28.6.2017
pdf Zápisnica 28.9.2017
pdf Zápisnica 15.12.2017
pdf Zápisnica 9.3.2018